Se till att ha en sparbuffert när du ska starta företag

När jag skulle utveckla mitt företag fick jag hjälp av nyföretagarcentrum som skulle hjälpa till att utvärdera företagsidéen. Det man skulle göra var att lämna in en affärsplan och en preliminär resultatbudget samt likviditetsbudget. Jag fokuserade mest på affärsplanen och resultatbudget. Likviditetsbudgeten ska ju visa på att man vid alla… Continue reading

Den enas död den andres bröd

För någon vecka sedan blev en ganska stor bloggsida på blogger nedstängd, dagens lokaltidningsbesvikelse (lokaltidningsbesvikelse.blogspot.com) av google som äger blogger p.g.a. brott mot upphovsrätten.  Då de alltså inte skrev innehållet själva utan samlade innehåll från tidningar med ett gemensamt tema så ansåg någon och även de ansvariga utgivarna för blogger… Continue reading

Webbcamp i Långaveka utanför Falkenberg

Sista veckan i augusti 2013 bjöd Jakob Naredi in till webbcamp i långaveka utanför Falkenberg.  Om det finns någon definition på ett webbcamp skulle det kunna vara att webbentreprenörer och webmasters träffas för att diskutera webben, ha trevligt, jobba från datorn och annan relaterat verksamhet. Själv hade jag inte möjlighet… Continue reading