Bli effektivare med pomodoro-tekniken

Ofta tror vi att vi är effektivast när vi jobbar så mycket som möjligt. Vi sitter ofta med en arbetsuppgift i flera timmar tills vi inte orkar längre och är helt slut. Men det finns ett effektivare sätt att jobba.

Metoden kallas pomodoro-tekniken efter det italienska ordet tomat eftersom äggklockorna i italien ofta ser ut som tomater.

Arbetssättet grundades av den italienske universitetsstudenten Francesco Cirilio på 80-talet och har spridits världen över.

Metoden går till enligt följande:

1) Välj en uppgift.

2) Sätt en timer  på 25 minuter.

3) Arbeta på uppgiften tills alarmet ringer.

4) Ta fem minuters rast. Du är nu färdig med din  första pomodoro.

5) Repetera steg 1-4 ytterligare tre gånger. Följ upp det med en kvarts paus.

Genom att arbeta på det här sättet kan intellektuellt arbete och kontorsarbete som vanligtvis tar 40 timmar, nu bli gjort på 16,7 timmar. Läs mer.

Under de arbetande 25 minutrarna är totalförbjudet med sociala medir, telefonsamtal, mejl, sms, prat och annat som förstör ditt flow.

Enligt Cirilio minskar även risken för utbrändhet, och genom att man är så produktiv slipper man också ha dåligt samvete på fritiden.

 

Bookmark the permalink.

One Response to Bli effektivare med pomodoro-tekniken

  1. Pingback: Så blir du effektiv | bissniss.se Svensk internet business

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *