Få saker gjort även när motivationen är låg

Som en uppföljning till inlägget om att utföra uppgifter med störst positiv tidssynergi först kommer här lite tips på hur man kan lägga upp arbetet när motivationen är låg, man vet inte vad man ska göra och det känns som att man inte får något gjort.

Ta en titt på din att-göra lista, eller skriv en om du inte har det nedskrivet. Välj ut en eller ett par saker som är viktigast att få gjort denna dagen och utför den uppgiften. Det kan t.ex. vara att skicka iväg en offert, att skriva ett blogginlägg eller liknande. Räkna inte med uppgifter som bara tar någon minut som att betala en räkning eller liknande utan se till att få någon viktig och relativt brådskande uppgift som kanske tar någon timma att utföra. Om det sedan inte är översvämmat med viktiga och brådskande uppgifter så välj någon mer strategiskt långsiktig uppgift t.ex. om du vill ranka som nr 1 i en sökmotor för ett visst sökord.

Fundera över vilka delsteg som du tror skulle krävas för att nå ditt långsiktiga mål. Kanske handlar det om att skriva minst två relevanta inlägg på webbsidan per vecka och få minst 10 inlänkar per vecka. Bryt sedan ner delmålet ytterligare och se vad du behöver göra idag för att nå ditt delmål. En rimlig uppgift för dagen kanske är att färdigställa ett av veckans inlägg och kontakta 3 personer som kan tänkas vara intresserade av att länka till något av dina inlägg.

När detta är gjort kan du känna dig nöjd med att du både fått dagens viktigaste uppgift avklarad och dessutom en rimlig del av delmålet för att uppnå ditt långsiktiga mål.

Utför uppgifter som har en positiv tidssynergi först

När man håller på med många olika saker och också ganska fritt kan bestämma vad man ska göra och i vilken ordning man ska göra olika saker så är det en bra ide att fundera över vilka saker som får en positiv synergieffekt av att göras inom en viss tidpunkt.

Om man på sin att göra lista t.ex. har punkterna att bokföra några poster, betala räkningar, skriva en bloggpost, skriva och posta ett brev, göra inköp, läsa en tidningsartikel, kolla besöksstatistik, osv. så är det inte alltid det bästa att göra det i den ordningen det står på att göra listan även om man räknar med att hinna med allt under dagen. Inte heller bör man kanske prioritera utifrån vilket som är roligast att göra. En bättre ide är att göra det som har mest positiva synergieffekter av att göras först. Om brevet är brådskande och brevlådan töms en viss tid är det naturligtvis positivt att se till att få det postat innan brevlådan töms. Men om brevlådan töms om flera timmar kanske det är bättre att börja med att skriva bloggposten eftersom den då kan publiceras några timmar tidigare än om man hade börjat med brevet vilket kan göra den mer relevant, speciellt om det berör ett aktuellt ämne osv. Såvida inte räkningarna förfaller inom kort för annars kanske det blir väldigt mycket dyrare med att vänta att betala dem osv. Det kan låta logiskt men många missar kanske ändå att ta hänsyn till den här aspekten.

Sedan ska man se till att inte fastna i sin kortsiktiga att göra lista utan se till att man även avsätter tid för det som är viktigt men inte brådskande för annars är risken att det hela tiden dyker upp saker som är brådskande men inte viktigt som hela tiden pockar på att utföras.

Så man skulle kunna dela upp arbetsuppgifterna i fyra fält, brådskande och viktigt, brådskande men oviktigt, inte brådskande och viktigt och så varken brådskande eller viktigt.
Och kanske bara se till att det är de viktiga och brådskande uppgifterna som utförs innan man ägnar tid åt de viktiga men inte brådskande uppgifterna som ofta handlar om lite mer långsiktig strategisk planering. Annars riskerar dessa viktiga moment att inte bli gjorda.

Tillbakablick 2018

Såhär de skälvande första timmarna på 2019 så kan det ju passa med en tillbakablick på företagsåret 2018.
Året har kanske varit mer händelserikt på det privata planet då jag under året blivit fyrbarnsförälder efter att Levi föddes i juni 2018 så året har varit en blandning av företagande, anställning och familjeliv men det är också så jag vill ha mitt företagande som jag ju till stor del som möjligt byggt upp för att fungera passivt under perioder, d.v.s. att verksamheten ska rulla på även om man ägnar väldigt lite tid åt verksamheten.

Detta har också inneburit att verksamheten utvecklas väldigt långsamt. Istället för som man ser många företag som jobbar extremt hårt för att snabbt öka omsättningen, och där kanske hög omsättning under en period är viktigare än resultatet och det kan vara en nödvändig strategi t.ex. om man snabbt behöver ta marknadsandelar, men istället för att växa med huvudasakligen köpt trafik och aggressivt annonssälj så är tanken med min webbverksamhet att den ska växa stabilt med organisk trafik och iallfall hittills jobbat med inkomster via affiliate eller andra företag tar kontakt angående samarbeten snarare än att jaga annonsörer, vilket antagligen ger mindre per sidvisning, men som också kräver mindre arbetsinsats.

Under året har ändå lagts en hel del tid bl.a. har växthusbutiken flyttats till en ny plattform under woo commerce i början på året vilket tog tid men som underlättar avsevärt framöver. Majoriteten av sidor har också fått ssl-certifikat så att de hittas under https istället för http vilket naturligtvis har varit hög tid att införa.

Det mest seriösa projektet är fortfarande webbutiken glashusen.se som efter de inledande åren med låg försäljning och höga annonskostnader nu stabiliserat sig och även om resultaträkningen inte är helt klar, verkar ge ett positivt resultat även för 2018.

Sedan har jag några nätverk av sidor som jag ser framtidspotential i bl.a. sidorna om gentest som med all säkerhet är ett framtidsområde och där jag också har mina faktakunskaper med min utbildning i humanbiologi, men även sidorna med gratistips fynd och rabatter tror jag kan växa med en annalkande lågkonjunktur.

Ur ett SEO perspektiv så har googles s.k. medic-update i mitten på året skakat om webben och även mig. Bl.a. fick jag se ett par sidor som både börjat ge adsense och affiliate-inkomster rasa i serpen men utan att jag gjort särskilt mycket så har trafiken till viss del börjat komma tillbaka mot slutet av året.

Det ger dock en påminnelse om att webbföretagande är känsligt och att man ofta sitter i knäet på aktörer eller omständigheter som man själv har lite kontroll över, men det är därför det ändå känns bra att jag har ett brett nätverk inom en mängd ämnesområden och sidor snarare än att enbart ha satsat allt på ett kort.