Utför uppgifter som har en positiv tidssynergi först

När man håller på med många olika saker och också ganska fritt kan bestämma vad man ska göra och i vilken ordning man ska göra olika saker så är det en bra ide att fundera över vilka saker som får en positiv synergieffekt av att göras inom en viss tidpunkt.

Om man på sin att göra lista t.ex. har punkterna att bokföra några poster, betala räkningar, skriva en bloggpost, skriva och posta ett brev, göra inköp, läsa en tidningsartikel, kolla besöksstatistik, osv. så är det inte alltid det bästa att göra det i den ordningen det står på att göra listan även om man räknar med att hinna med allt under dagen. Inte heller bör man kanske prioritera utifrån vilket som är roligast att göra. En bättre ide är att göra det som har mest positiva synergieffekter av att göras först. Om brevet är brådskande och brevlådan töms en viss tid är det naturligtvis positivt att se till att få det postat innan brevlådan töms. Men om brevlådan töms om flera timmar kanske det är bättre att börja med att skriva bloggposten eftersom den då kan publiceras några timmar tidigare än om man hade börjat med brevet vilket kan göra den mer relevant, speciellt om det berör ett aktuellt ämne osv. Såvida inte räkningarna förfaller inom kort för annars kanske det blir väldigt mycket dyrare med att vänta att betala dem osv. Det kan låta logiskt men många missar kanske ändå att ta hänsyn till den här aspekten.

Sedan ska man se till att inte fastna i sin kortsiktiga att göra lista utan se till att man även avsätter tid för det som är viktigt men inte brådskande för annars är risken att det hela tiden dyker upp saker som är brådskande men inte viktigt som hela tiden pockar på att utföras.

Så man skulle kunna dela upp arbetsuppgifterna i fyra fält, brådskande och viktigt, brådskande men oviktigt, inte brådskande och viktigt och så varken brådskande eller viktigt.
Och kanske bara se till att det är de viktiga och brådskande uppgifterna som utförs innan man ägnar tid åt de viktiga men inte brådskande uppgifterna som ofta handlar om lite mer långsiktig strategisk planering. Annars riskerar dessa viktiga moment att inte bli gjorda.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *