Stimulantia kan öka pigghet eller fokus

Det är många som använder någon typ av stumulantia i vardagen. I Sverige är det vanligt med kaffe, som innehåller koffein och ger en uppiggande effekt. I början räcker det med en kopp kaffe för att bli pigg. Men som många kaffedrickare märker så behöver man efter ett tag en större kopp kaffe eller kaffe med tätare intervaller för att känna sig lika pigg. En annan typisk svensk produkt är snus. Snus har använts i Norden i närmare 200 år och snus var under ett helt sekel den dominerande tobaksprodukten i Sverige. Snus innehåller nikotin som aktiverar autonoma nervsystemet. Man får en högre puls, ökad fokusering och stresspåslag och blodkärlen drar ihop sig något och man upplever en liten nikotinkick. Även här behövs med tiden en större dos för att dos för att uppleva samma effekt som tidigare.
Denna tillvänjning gäller ju de flesta substanser, så det kan vara ide att mellan varven minska lite på användningen för att kunna återfå en uppiggande eller fokuserande effekt utan att hela tiden behöva öka intaget.
Det som är utmärkande för dessa typer av stimulantia är också att de är beroendeframkallande. När man väl har vant sig vid att dricka kaffe, snusa eller röka så känner man ett sug efter att fortsätta. Det som fortfarande är oklart är om den som börjar dricka kaffe eller snusa kommer att ligga på en högre nivå av pigghet eller fokusering än den som inte använder dessa produkter. Första gången kommer man antagligen känna av en ökning, d.v.s. man känner sig piggare eller mer fokuserad än tidigare. Men det är inte klart om man när effekten klingar av kommer att falla tillbaka på samma nivå som när man inte använde produkten, eller om man känner ett sug efter mer först när nivån av signalsubstanser är lägre än vad de var från början.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *