Länkkatalogernas återkomst

När jag började med internet i mitten av 1990-talet så var det första jag gjorde, förutom att göra en personlig hemsida, att bygga upp en länkkatalog.

Sökmotorerna, där altavista.digital.com var den klart dominerande var inte så bra och för att kategorisera de sidor som dök upp var det många som gjorde länkkataloger för att underlätta att hitta information inom olika ämnesområden.

Yahoo var dominerande inom detta segment. I slutet på 1990-talet fick min länkkatalog en egen domän nämligen infart.nu och när .se domänen släpptes fri så blev det infart.se

Strukturen var annorlunda än den vanliga hierarkiska katalogstrukturen och syftet var att man lätt skulle få en översikt och hitta nya länkar inom ett ämnesområde.

Sidan uppfyllde sitt syfte, men sedan skapade jag också en katalogstruktur av länkarna  som Sveriges internetindex, svinet.se

I början av 2000-talet blev sökmotorerna allt bättre, och google började dominera marknaden med sin förbättrade sökalgoritm. Länkkatalogerna föll i skymundan.  Många byggde fortfarande länkkataloger men ofta framförallt i sökmotoroptimeringssyfte då google värderade upp sidor som hade många starka inlänkar.

Även mina länksidor föll lite i glömska, men nu har jag i alla fall rensat ut de flesta brutna länkar. Man märker också att seriösa länkkataloger åter får en större betydelse. Sökmotorerna är fortfarande överlägsna om man snabbt vill hitta en enskild faktauppgift, men om man vill hitta nya resurser inom ett ämnesområde fungerar de inte alltid optimalt.

Dels försöker många att få sidor som kanske inte är så bra, eller egentligen inte platser under ett sökord att få med sina sidor i sökmotorerna genom olika former av sökmotoroptimering. Dels fungerar sökmotorerna inte så bra när man vill hitta fler resurser inom ett ämnesområde t.ex. ekonomi.

Så länkkatalogerna är inte uträknade, utan fungerar som ett bra komplement till sökmotorer.

 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *