Skydd vid tidig ”pension”

När politikerna pratar om att den  genomsnittliga pensionsåldern behöver höjas till 70 år så finns det en annan rörelse som pratar om pension runt 40-års åldern. Deras plan är att jobba hårt och mycket under 10 -20 år och leva på en mycket liten andel av lönen, kanske 10 – 20% och spara resten av lönen, vanligen i utdelningsaktier för att med ränta på ränta effekten vid 40 års åldern ha ett antal miljoner och främst kunna leva på avkastningen.

Många bloggar om sitt framskridande och sina ideer och i de allra flesta fall handlar det inte om pension i den meningen att de efter 40 inte vill lyfta ett finger utan det handlar i de allra flesta fall att de vill kunna styra över sin tid, ägna mindre tid åt jobb och känna sig ekonomiskt fria.

När de når sitt besparingsmål så kanske de ägnar tiden åt att föreläsa eller skriva en bok eller jobba med eget företag. Något som många andra gör utan att tryggheten av ett par miljoner på banken.

En annan rörelse handlar om att nedskiftning. Kanske att jobba så lite som möjligt men utan ett stort sparkapital utan istället ha mycket låga utgifter genom att bo billigt, kanske i en stuga på landet, odla och tillverka mycket saker själv, kanske idka en del byteshandel och bara jobba ihop pengar till de helt oundvikliga utgifterna.

Dessa tankar fungerar ofta bra så länge allt går enligt plan. Men framtiden är ganska oförutsägbar. Även stabila utdelningsaktier kan hamna i en situation där utdelningen behöver sänkas kraftigt, inflation kollaps eller misstro skulle kunna urholka pengarnas värde, och man kan själv få oväntade utgifter eller drabbas av sjukdom så man inte kan försörja sig på samma sätt.

I samhället finns det en mängd skyddsnät t.ex. vid sjukdom eller föräldraskap, men de är främst anpassade för den som väljer den traditionella vägen med ett heltidsjobb, men det finns sätt att ta del av skyddsnäten även om man inte jobbar heltid.

Det bästa skyddsnätet handlar om att hos försäkringskassan ha en sjukpenninggrundande inkomst s.k. SGI. Den beräknas på inkomster från tjänst eller företagande så den som väljer att inte ha en traditionell inkomst från lönearbete eller företagande riskerar att inte få någon sjukpenning vid sjukdom eller en väldigt låg föräldrapenning vid föräldraskap. Men man kan skydda sin tidigare intjänade SGI så om man vill ha ett visst skyddsnät kvar från samhället kan det vara ide att under minst ett år jobba hårt och mycket. Om man inte har en lång utbildning kanske det är svårt att få välbetalda jobb, men man kanske förutom ett heltidsarbete orkar med att jobba lite extra kvällar och  helger. Om man då under minst ett år har en hög inkomst beräknas SGI utifrån denna inkomst och ger ett bra skydd vid sjukdom. Om man sedan kommande år tjänar mycket mindre eller inget alls från lönearbete eller företagande så behöver man skydda sin SGI för att den inte ska nollas eller bli avsevärt lägre.

Detta kan man t.ex. göra genom att starta företag. Under de tre första åren som man driver aktiebolag eller enskild firma så är SGI skyddad. SGI är också skyddad när man har barn under 1 års ålder eller när man tar ut föräldrapenning, minst fem dagar i veckan. Likaså om man studerar med studiemedel eller studerar eftergymnasial utbildning på minst halvtid.Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *