Bingo på webben

Bingo är ett klassiskt spel som spelas i bingohallar eller på nätet där man spelar med en eller flera bingobrickor.

Siffertavlan är indelad i fem lodräta rader och är vanligtvis numrerad från 1 till 75.
Överst på siffertavlan och BINGO-brickorna står BINGO.

I raden under B finns siffrorna från 1-15
I raden under I finns siffrorna från 16-30
I raden under N finns siffrorna från 31-45
I raden under G finns siffrorna från 46-60
I raden under O finns siffrorna från 61-75

Utroparen fördelar BINGO-brickorna mellan spelarna. Varje spelare får också ett antal brickor att täcka sina siffror med. Utroparen blandar nummerbrickor och drar ett nummer åt gången eller slumpar fram nummer på andra sätt. Bokstav och nummer på den dragna brickan ropas upp. Om utroparen t.ex. drar bricka B12, täcker alla spelare som har nummer 12 på någon av sina BINGO-brickor, detta nummer. Nummer 12 finns alltså under raden B. Utroparen lägger sedan det dragna numret på sin siffertavla, och drar ett nytt nummer.
Spelet fortsätter tills någon av spelarna har 5 nummer i rad, antingen lodrätt, vågrätt aller diagonalt. Vanligtvis finns det en fri kvadrat i mitten av BINGO-brickan som täcks med en bricka innan spelet börjar och som får räknas med i spelet.

 

En spelare som har 5 nummer i rad ropar “BINGO”.
Spelet är slut när någon fått BINGO eller så fortsätter man och tävlar om  vem som först lyckas fylla en hel BINGO-bricka.

Fördelen med att spela bingo på webben är att datorn automatiskt kan hålla koll på utroparens nummer och brickorna så att man inte riskerar att missa något nummer. Ofta finns också ett chatfönster i anslutning till spelet så att man kan chatta med de andra spelarna under tiden. På lokal blir den sociala samvaron mest före och efter spelet.

Även på webben är det ett socialt spel där man ofta kan chatta med spelvärdarna och de andra spelarna så ofta är upplevelsen och spänningen lika viktig som en eventuell vinst.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *