Kryptovalutors påverkan på det monetära systemet

Som så många andra hade jag svårt att förstå hur bitcoin och andra kryptovalutor skulle kunna bli något revolutionerande när det lanserades i början på 2000-talet.

Media skrev om det i tidningarna när priset steg eller sjönk kraftigt och det var svårt att se det än något annat än spekulation.

Efter hand utvecklades fler och fler kryptovalutor där många hade bättre egenskaper än de tidigt utvecklade kryptovalutorna.

Framförallt var det när jag förstod vad bytet från proof of work till proof of stake innebar som jag tänkte att detta faktiskt kunde bli revolutionerande.

Med proof of stake kan man alltså genom att hålla sina coins, bidra till att verifiera transaktioner och få en procentuell avkastning på sin kryptovaluta. Till skillnad från kryptovalutor baserade på proof of work där en transaktion valideras genom att miners löser avancerade uträkningar med datorkraft.

Detta gör det betydligt mer intressant att placera sina tillgångar än tidigare.

Skulle det rent av kunna bli så som en del pratar om att dessa kryptovalutor kommer att ersätta det monetära systemet som vi ser det idag med att stater ger ut en valuta.

Sedan funderade jag ett varv till. Det finns redan tusentals kryptovalutor och det är inte jättesvårt att skapa ytterligare en. Det innebär att det inte är en kryptovaluta som kommer att vara den enda dominerande i världen. Och inte heller ett fåtal.

Istället kommer makten att ligga hos de s.k. kryptobörserna. Platserna där man kan köpa och sälja kryptovaluta eftersom en ny kryptovaluta måste bli känd och upptagen på en eller flera kryptobörser för att kunna få något genomslag.

Men detta innebär också att när existerande kryptovalutor upplevs ha ett högt pris så är det ändå värt att skapa en ny kryptovaluta för en handfull intelligenta människor med ett team.

Men detta kommer ändå påverka det monetära systemet vi har idag. Istället för att det är riksbanker som ”trycker nya pengar” kommer det vara kryptoskaparna som skapar pengar ur intet.

Detta kommer naturligtvis att minska värdet på pengarna som ges ut av riksbankerna ännu mer än vad riksbankernas och bankernas skapande av pengar kommer att göra, även om kryptobetalningar bara kommer att finnas parallellt med betalning med statliga pengar, s.k. fiatpengar.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *